A Escola de Música de Cerdedo créase no ano 2014 co afán de fomentar o ensino da música en todas as súas formas, promover as manifestacións artísticas no entorno do concello de Cerdedo, fomentar o nacemento de vocacións musicais e organizar unha constante labor de formación e de promoción cultural dos seus membros e veciños. […]
No ano 2014 créase a Escola de Música de Cerdedo para dar cabida aos intereses musicais dos habitantes do Concello de Cerdedo e arredores, comezando a súa andaina no mes de outubro con aproximadamente 20 alumnos. Ao abeiro da escola de música créase tamén a Banda de Música de Cerdedo dando o seu primeiro concerto […]