No ano 2014 créase a Escola de Música de Cerdedo para dar cabida aos intereses musicais dos habitantes do Concello de Cerdedo e arredores, comezando a súa andaina no mes de outubro con aproximadamente 20 alumnos. Ao abeiro da escola de música créase tamén a Banda de Música de Cerdedo dando o seu primeiro concerto […]